Moja zóna

Tlačiareň CICERO, v.o.s.

M.R. Štefánika 1, 934 01 Levice
34102035
2020401878
Nemá
nezistený
02.06.1994
Viazanie kníh

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
26,9 tis. €
-46,3 %
2019/2018
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE