Moja zóna

Szabó a spol. Zlatná na Ostrove, v.o.s.

Povodňová ul. č. 542, 946 12 Zlatná na Ostrove
34103589
2021016690
Nemá
nezistený
29.06.1994
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A