Moja zóna

DRAIMEX, v.o.s.

Narcisova 8, 943 01 Štúrovo
34104712
2021267501
Nemá
nezistený
18.07.1994
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A