Moja zóna

LUXI marketing, v.o.s.

Športová 383, 946 31 Chotín
34107479
2021018868
Nemá
nezistený
13.09.1994
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A