Moja zóna

ZEI v.o.s.

Pávia Ul. 29/26, 945 01 Komárno
34109226
2020399997
SK2020399997
nezistený
14.10.1994
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A