Moja zóna

LUSLO, v.o.s.

Ludanská cesta 28, 934 01 Levice
34110364
2021184484
Nemá
nezistený
03.11.1994
Nešp.veľkoob.s potravin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A