Moja zóna

Triumvirát v.o.s. v likvidácii

Komenského 14/3, 945 01 Komárno
34110623
2021018967
Nemá
nezistený
07.11.1994
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A