Moja zóna

ABC Kádeková, v.o.s. - v likvidácii

Čsl. armády 6, 934 01 Levice
34112065
2021172010
Nemá
nezistený
01.01.1995
MO s obuvou,kož.výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A