Moja zóna

INTERNATIONAL MARKETING GEDE a spol.

Rákocziho 28/16, 945 01 Komárno
34112294
2021019011
Nemá
nezistený
07.12.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A