Moja zóna

UNIMODO, v.o.s.

Cyrilometódska 16, 940 01 Nové Zámky
34112952
Nemá
19.12.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A