Moja zóna

Spexima Slovakia spol. s r.o. v likvidácii

Pražská 1, 811 04 Bratislava
34113355
Nemá
28.12.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Spexima Slovakia spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári Spexima Slovakia spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci Spexima Slovakia spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania Spexima Slovakia spol. s r.o. v likvidácii


Kataster Spexima Slovakia spol. s r.o. v likvidácii