Moja zóna

GYENIS a spol.

Ružová 378, 946 12 Zlatná na Ostrove
34114777
2021036655
Nemá
nezistený
23.01.1995
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A