Moja zóna

BEKRA, v.o.s.

Zd. Nejedlého 39, 934 01 Levice
34122133
2021219299
Nemá
nezistený
30.05.1995
Výr.mlynských výrobkov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A