Moja zóna

E + R MADARÁSZ, v.o.s.

Palárikova 4, 934 01 Levice
34124012
2020402835
SK2020402835
0 zamestnancov
03.07.1995
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
16,1 %
1,73 tis. €
-59,1 %
2020/2019
69,3 tis. €
5,2 %
2020/2019
0,02
-70,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE