Moja zóna

MEDITOR SLOVAKIA K.s.

Madáchova 137, 943 03 Štúrovo - Nána
34128743
Nemá
12.10.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A