Moja zóna

C & C, v.o.s.

Komárňanská 5, 940 01 Nové Zámky
34129359
2021034609
Nemá
nezistený
20.10.1995
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A