Moja zóna

Szalma a spol., v.o.s. v likvidácii

941 35 Dubník
34130624
2021034675
Nemá
nezistený
17.11.1995
Rezanie kameňa

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A