Moja zóna

interstil slovakia, k.s. "v likvidácii"

Sama Chalupku 6, 934 01 Levice
34130977
2020402989
Nemá
nezistený
28.11.1995
Výroba ost.výr.z dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A