Moja zóna

TAX COMPANY, k.s.

Damborského 3, 949 01 Nitra
34132546
2020407741
SK2020407741
3-4 zamestnanci
01.01.1996
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,01
0,23
39,6 %
467 €
110,4 %
2020/2019
190 tis. €
-8,9 %
2020/2019
0
112,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE