Moja zóna

VALENTINO, spol. s r.o. v likvidácii

Royova 5, 831 01 Bratislava
34133526
2020644428
Nemá
nezistený
19.01.1996
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A