Moja zóna

LUKOS v.o.s.

Luk č. 19, 951 12 Ivánka pri Nitre
34134263
2021196562
Nemá
nezistený
17.01.1996
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A