Moja zóna

Marcela Pecuchová

Chotčanská 5, 091 01 Stropkov
34236872
1024507605
Nemá
nezistený
27.11.1995
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A