Moja zóna

Martin Škurla

J.Gagarina 8, 091 01 Stropkov
34237232
1024497441
Nemá
nezistený
23.07.1993
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A