Moja zóna

Jozef Horka

Gen. L. Svobodu 11, 927 05 Šaľa
34245537
1027056250
SK1027056250
0 zamestnancov
26.05.1994
Vedľ.čin.vo vodnej dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A