Moja zóna

Jozef Seres

925 84 Vlčany
34247963
1027045074
Nemá
nezistený
20.10.1995
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A