Moja zóna

Ing. Pavol Ferenčič

Továrenská ul 3/A, 901 01 Malacky
34386076
Nemá
01.09.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A