Moja zóna

Zuzana Kluvánková

Marianska 21, 900 31 Stupava
34386394
1022705266
Nemá
0 zamestnancov
17.06.1993
Kadernícke,kozmet.služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A