Moja zóna

Martin Martinec - obchodná činnosť s potravinárskymi a poľnohospodárskymi výrobkami

1. mája, 901 01 Malacky
34386475
1022623470
Nemá
nezistený
16.10.1995
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A