Moja zóna

Marcel Kaňka

Hurbanova 114, 901 01 Malacky
34389458
Nemá
nezistený
10.07.1996
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A