Moja zóna

Ján Blecha

Hlavná ul 60, 900 31 Stupava
34390022
Nemá
05.09.1996

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A