Moja zóna

Anton Palka - Zámočníctvo - Obchod

900 53 Pernek
34390740
1022624845
Nemá
nezistený
01.12.1996
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A