Moja zóna

Daniela Jánošová

Muškátová 747, 900 55 Lozorno
34451951
Nemá
nezistený
02.12.1994
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A