Moja zóna

Milan Okruhlica

Nešporova 13, 927 01 Šaľa
34455019
Nemá
nezistený
01.03.1996
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A