Moja zóna

Edita Hlavatá

Robotnícka 27, 927 01 Šaľa
34456333
1027672448
Nemá
nezistený
17.04.1996
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A