Moja zóna

Marek Kysučan

925 71 Trnovec nad Váhom
34457941
1020128021
Nemá
nezistený
15.06.1996
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A