Moja zóna

Irena Kotlárová

951 32 Horná Kráľová
34641246
Nemá
01.08.1996

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A