Moja zóna

Radoslav Raffaseder

Nádražná 5, 901 01 Malacky
34735704
1028869688
Nemá
nezistený
01.03.1997
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A