Moja zóna

František Lenický - LEMAL

951 32 Horná Kráľová
34758160
Nemá
18.09.1996

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A