Moja zóna

Stanislav Kozár

Gen. L. Svobodu 12, 927 01 Šaľa
34759361
1026279221
Nemá
nezistený
05.03.1997
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A