Moja zóna

Ildikó Szarková Mini-Butic

925 84 Vlčany
34760199
Nemá
01.07.1997

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A