Moja zóna

Richard Kovács - KORI

Cintorinská 7, 927 01 Šaľa
34761799
Nemá
24.11.1997

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A