Moja zóna

Szilárd Lozsi

927 05 Dlhá nad Váhom
34762060
1027625874
Nemá
0 zamestnancov
01.01.1998
Čin.súv.s krajin.úpravou

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A