Moja zóna

Ľuboš Kotlár

Cintorínska 8, 927 01 Šaľa
34763619
Nemá
26.02.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A