Moja zóna

Ľudovít Körösi

925 81 Diakovce
34763953
1020280580
Nemá
1 zamestnanec
04.08.1993
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A