Moja zóna

Pavol Kočiš - BEKOP

Kalinčiakova 40, 091 01 Stropkov
34824359
1020002302
Nemá
0 zamestnancov
19.12.1996
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A