Moja zóna

Emília Antošová - MILKA

Šandalská 10, 091 01 Stropkov
34824804
1020767264
Nemá
nezistený
21.05.1997
Veľkoobch.s ovocím,zel.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A