Moja zóna

Gabriela /Madejová/ Kavková - PEGA

Ul. Mládeže 4, 091 01 Stropkov
34825100
1020002401
Nemá
nezistený
29.07.1997
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A