Moja zóna

Ján Polaščík - J A P O L

Kalinčiaková 40, 091 01 Stropkov
34825584
1020002445
SK1020002445
1 zamestnanec
05.12.1997
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A