Moja zóna

Martin Petrík - MK STROPKOV

Krátka F 6, 091 01 Stropkov
34826335
1020002533
Nemá
nezistený
18.05.1998
Ost.výroba i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A