Moja zóna

Michal Šandrik

Matice slovenskej 24, 091 01 Stropkov
34826467
1024469281
Nemá
nezistený
01.07.1998
Stolárske práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A